HẢI NGOẠI HUYẾT THƯ: bức thư của Phan Bội Châu viết tại Nhật Bản để gửi về nước, nguyên văn bằng chữ Hán có nghĩa “thư viết bằng máu từ nước ngoài”. Năm 1906, đăng nhiều kì trên “Vân Nam tạp chí”, được Lê Đại dịch ra tiếng Việt làm tài liệu giảng dạy tại Đông Kinh nghĩa thục và phổ biến khắp cả nước. Bản dịch gồm 738 câu thơ theo thể song thất lục bát, gồm hai phần: Phần Sơ biên tố cáo tội ác của thực dân Pháp, vạch trần bản chất tàn bạo của chúng đối với dân tộc Việt Nam, từ đó nêu yêu cầu cấp bách đối với mọi người dân của đất nước phải vùng dậy chiến đấu chống bọn cướp nước. Phần Tục biên lí giải những nguyên nhân mất nước, theo Phan Bội Châu:            “Một là vua, sự dân chẳng biết             Hai là quan chẳng thiết gì dân  Ba là dân chỉ biết dân                         Mặc quân với quốc, mặc thần với ai”. Phan Bội Châu đưa ra chủ trương: “mười hạng người đồng tâm” là phú hào, quan tước, thế gia, sĩ tịch, lính tập, giáo đồ, côn đồ nghịch tử, nhi nữ anh si, bồi bếp thông kí, cừu gia tử đệ, người đi du học hợp thành một mặt trận đoàn kết toàn dân chống Pháp.”HNHT” là một tác phẩm thi ca yêu nước có ý nghĩa như một cương lĩnh hành động của Hội Duy tân trong phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ 20.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *