19 thoughts on “XÔI XÉO – Cách nấu xôi xéo chắc chắn thành công từ lần đầu tiên

  1. Bui Dung says:

    Dc tôi thích ăn xôi xéo kiểu này. Chứ xôi vò khô như cơm rang, chán èo dở òm. Người đời có câu thịt gà xôi nếp đàn bà 3 món này phải ăn bằng tay. Đó là lý do xôi phải dẻo. Hehe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *