Top 5 ý nghĩa sâu sắc lịch sử ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

16-06-2017 5 281 0 0

Báo lỗi

Trải qua mọi thời kỳ, báo chí vẫn luôn mang trong mình một sứ mệnh lịch sử vẻ vang. hoàn toàn có thể khẳng định một điều rằng, báo chí Việt Nam đã và đang thực sự là vũ khí đắc lực cho cuộc cách mạng, định hướng dư luận và cũng là forums của nhân dân, tuyên truyền, cổ vũ khối đại đoàn kết dân tộc,… Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, báo chí đã góp phần không nhỏ trong việc phát huy tinh thần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Và 21/6 hàng năm đó là ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam. Hôm nay, những bạn hãy cùng Toplist tìm hiểu về những ý nghĩa sâu sắc lịch sử ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 nhé!

12345

1


Nlp Trinh

Vì sao có ngày báo chí cách mạng Việt Nam?

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có một số báo lần lượt phát hành tại thành phố sài thành, Hà Thành cùng một vài địa phương khác. Vào những năm đầu thế kỷ 20, rất nhiều tờ báo của người Việt đã được xuất bản là tập hợp của nhiều nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ, thế nhưng theo những khuynh hướng chính trị không giống nhau, vậy nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống nhất. cho tới ngày 21.6.1925, tờ báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã cho ra mắt số thứ nhất, từ đây dòng báo chí cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành.

Kể từ khi có báo “Thanh niên”, báo chí Việt Nam giương cao ngọn cờ cách mạng, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt cũng như chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Và lớp làm báo vô sản thứ nhất của Việt Nam đã dần xuất hiện với những cái tên như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điềm, Trương Văn Lĩnh… dưới sự đào tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

vào trong ngày 2.6.1950, Chính phủ chính thức quyết định cho xây dựng Hội Những người viết báo Việt Nam (Hội Nhà Báo Việt Nam ngày nay). cho tới tháng 7.1950, Tổ chức Báo chí quốc tế (OIJ) nhóm họp ở Phần Lan đã quyết định công nhận Hội những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức.

Vào tháng 2.1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra quyết định số 52 ngày 5.2.1985 lấy ngày ra số thứ nhất của báo Thanh Niên làm ngày báo chí Việt Nam (21.6.1925) để từ đó nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, làm thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Ngày 21.6.1985, giới báo chí toàn quốc lần thứ nhất tổ chức Lễ kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số thứ nhất. Ðây cũng là ngày lễ không những của riêng giới báo chí mà còn là ngày lễ của nhân dân toàn quốc, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân.

Theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, nhân kỉ niệm 75 năm ngày báo chí Việt Nam vào trong ngày 21.6.2000, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý gọi ngày báo chí Việt Nam là ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Sự ra đời của ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Sự phát hành của ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


2


Nlp Trinh

những thời kỳ của báo chí cách mạng Việt Nam

Thời kỳ 1: Từ 1925 đến trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam phát hành (2.1930).

Vào thời kỳ này, báo chí triệu tập tuyên truyền Chủ nghĩa Cộng sản trong quần chúng, giương cao ngọn cờ Chủ nghĩa Mác-Lênin, cổ động quần chúng nhân dân, trước nhất là công nhân tham gia đấu tranh và xây dựng tổ chức mang tính giai cấp của tớ để bảo vệ quyền lợi thiết thực mỗi ngày, đồng thời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Những tờ báo đều được viết trên giấy nến bằng bút thép, trình diễn khá đẹp, số lượng in khoảng trên dưới 100 bản.

Thời kỳ 2: Từ năm 1930 – 6.1936.

Sau Hội nghị hợp nhất những tổ chức cộng sản để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2-1930, những tờ báo do những tổ chức cộng sản cùng những đoàn thể do những tổ chức cộng sản đó chỉ huy trước ngày hợp nhất đều ngừng xuất bản nhằm đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng, đường lối chính trị và theo tổ chức mới. Vào thời kỳ này báo chí cách mạng cực kì phong phú cả về tên báo do Trung ương và những cấp uỷ Đảng, những chi bộ Đảng tổ chức ra; về sự việc phục vụ cho nhiều những đối tượng cần tuyên truyền, cổ động và tổ chức. Còn về nội dung thì báo chí cách mạng triệu tập tuyên truyền về lý luận Mác-Lênin, về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản, về sự chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản, về Bônsêvích hoá Đảng Cộng sản, về Liên minh công nông trong cách mạng, về quan hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân…. Đặc biệt, lần thứ nhất trong lịch sử báo chí Việt Nam, xuất hiện báo chí được viết tay trong tù.

Báo chí thời kỳ này được xuất bản bằng nhiều cách như: bút thép trên giấy sáp, đánh máy trên giấy sáp, mực tím trên giấy, rồi in trên bàn thạch hay đất sét, chép tay làm thành nhiều bản (báo chí trong tù). Vì trong điều kiện hoạt động bí mật, nên mỗi tờ báo khuôn khổ những số không đều nhau, loại giấy không được thống nhất, lúc giấy tốt, khi giấy xấu, lúc in rõ có khi lại bị nhoà nhiều, ra không định kỳ.

Thời kỳ 3: Từ năm 1936 đến 1939.

Kể từ tháng 6-1936, báo chí cách mạng được xuất bản công khai minh bạch, nhận sứ mệnh lịch sử mới mà Đảng trao cho: ra sức tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản và tình hình trái đất đương thời đối với việc xây dựng Mặt trận Dân chủ chống phát xít, tuyên truyền cho sự chuyển hướng chỉ huy chiến lược của Đảng, vận động việc xây dựng Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đòi quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống và hòa bình, tự do báo chí, chống phản động thuộc địa chủ nghĩa phát xít, chống chủ nghĩa tờrốtxkít, chủ nghĩa cải lương và mọi tư tưởng, lý luận phản động khác, để từ đó đẩy tới một cao trào cách mạng mới.

Hầu hết báo chí cách mạng đều đưa in ở những nhà in của tư sản Pháp và Việt, được phát hành qua 3 hệ thống: bưu điện, hiệu sách, tổ bán báo lưu động. Với hình thức đấu tranh nửa hợp pháp và hợp pháp, báo chí đã tác động một cách mạnh mẽ đến quần chúng, góp phần thúc đẩy sự thống nhất trào lưu đấu tranh trong toàn quốc, hoà vào nhau, hưởng ứng lẫn nhau, để cùng nhau tiến lên đấu tranh dưới những khẩu hiệu chung, khắc phục tính rời rạc, địa phương.

Thời kỳ 4: Từ năm 1939 đến 1945.

Báo chí cách mạng thời kỳ này đã quán triệt những Nghị quyết của Đảng và chủ trương của Tổng bộ Việt Minh, triệu tập tuyên truyền, giáo dục quần chúng về tinh thần độc lập dân tộc, tổ chức, hướng dẫn quần chúng cùng nhau đấu tranh theo sát chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát từng bước biến chuyển của cách mạng, đóng một vai trò rất to lớn trong việc chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa thắng lợi. Báo chí cách mạng giai đoạn 1939 – 1945 thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng, là vũ khí đấu tranh tác dụng của Đảng.

Mặc dù, số lượng báo không nhiều bằng thời kỳ trước, thế nhưng chất lượng bài vở tốt hơn, nội dung phong phú hơn, hình thức trình diễn đẹp hơn. Và cũng đã có nhiều tờ báo tồn tại lâu hơn thời kỳ bí mật trước đó.

Ngoài những tờ báo của Trung ương Đảng, những tổ chức đoàn thể ở đa số những địa phương đều xuất bản báo bí mật, hình thành một hệ thống thống nhất từ Trung ương xuống địa phương, từ tổ chức Đảng cho tới những tổ chức quần chúng. những tờ báo chủ chốt trong thời kỳ này đều do những đồng chí lãnh đạo của Đảng trực tiếp phụ trách chẳng hạn như: Trường Chinh với tờ Cờ Giải Phóng, Xuân Thủy phụ trách báo Cứu Quốc, Nguyễn Ái Quốc chỉ huy báo Việt Nam Độc lập. Báo chí thời kỳ này trở thành một công cụ tuyên truyền cực kì hữu hiệu, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành thắng lợi sau cùng vào mùa thu lịch sử năm 1945.

Các thời kỳ của báo chí cách mạng Việt Nam
những thời kỳ của báo chí cách mạng Việt Nam

3


Nlp Trinh

Vị trí, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam

Trong suốt quy trình lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm, xem báo chí như một thứ vũ khí tư tưởng sắc bén, là tiếng nói của Đảng và Nhà nước và cũng là forums xã hội rộng lớn của nhân dân. Trên cả một chặng đường dài, lịch sử báo chí cách mạng luôn gắn liền với những mốc son sáng chói của lịch sử cách mạng dân tộc: Vận động xây dựng Đảng; huấn luyện cán bộ; chuẩn bị cơ sở lý luận, chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc xây dựng Đảng ngày 3.2.1930; cổ vũ nhân dân làm cao trào cách mạng 1930-1931, trào lưu vận động dân chủ 1936-1939, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945; đấu tranh sắc bén trên mặt trận chính trị – tư tưởng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất vương quốc; tiếp tục tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của vương quốc. hoàn toàn có thể khẳng định một điều rằng, trong từng giai đoạn cách mạng, báo chí cách mạng do chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lãnh đạo thực sự giữ vai trò định hướng dư luận xã hội.

Kế thừa và phát triển những tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin về báo chí cách mạng, cũng như thừa hưởng những thành quả của cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, tư duy và quan điểm của Đảng ta về báo chí không ngừng phát triển. Bên cạnh đó, nhà việt nam cũng đã có những chính sách thích hợp để tạo điều kiện cho báo chí hoạt động được thuận lợi hơn.

Luật Báo chí năm 1989 (sửa đổi, bổ sung năm 1999) đã khẳng định: Báo chí là tiếng nói của Đảng, những cơ quan Nhà nước, của những đoàn thể và là forums của nhân dân. Báo chí không những phán ánh một cách kịp thời những diễn biến của đời sống xã hội, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp lý của Nhà nước tới người dân, mà đó còn là kênh thông tin để nhân dân hoàn toàn có thể bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của tớ, là công cụ đắc lực để nhân dân tiến hành quyền giám sát đối với những cơ quan Đảng, Nhà nước, những tổ chức xã hội, từ đó tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, báo chí việt nam đã thể hiện ngày càng rõ, càng thực chất về vai trò forums nhân dân; không những ở việc những tầng lớp nhân dân bày tỏ quan điểm, ý kiến, mà còn đóng góp trí tuệ, hiến kế xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước; tham gia đấu tranh chống những thủ đoạn, thủ đoạn, luận điệu sai trái của những quyền lực thù địch, hủy diệt đi những tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, lần thứ nhất, báo chí được coi như là một trong bốn hệ thống giám sát cán bộ, đảng viên – như Nghị quyết Trung ương 6, (lần 2, khoá VIII) đã xác định.

Cùng với sự phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa, báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò to lớn trong việc tham gia quản lý xã hội, quản lý hệ thống chính trị của vương quốc, trải qua việc tiến hành công dụng giám sát và phản biện xã hội. Điều này đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đó là một sự khẳng định dân chủ hoá đời sống báo chí và cũng là một bước phát triển, đổi mới lý luận báo chí cách mạng.

Bên cạnh đó, sự phát triển xã hội, trình độ dân trí của công chúng ngày càng được nâng ca, vậy nên cũng yêu cầu, đòi hỏi báo chí việt nam ngày càng phải tôn vinh vai trò và trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, tính văn hoá và đạo đức nghề nghiệp.

Vị trí, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam
Vị trí, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam

4


Nlp Trinh

Báo chí đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ vương quốc

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, hàng loạt những báo, tạp chí lần lượt phát hành nhằm phục vụ tích cực cho sự nghiệp xây dựng Đảng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cách mạng dân quyền của Đảng, kiên quyết chống đế quốc, phong kiến, chuẩn bị điều kiện để nắm bắt thời cơ đưa cách mạng tiến lên một cao trào mới. Đã có nhiều báo, tạp chí được phát hành ngay trong những nhà tù của đế quốc chẳng hạn như: Lao tù tạp chí, Đuốc đưa đường, Đường cách mạng, Con đường chính, Bôn-sê-vích, Hoả lò Hà Thành, Nhà tù Buôn Ma Thuột, Người tù đỏ, Qua tiếng sóng hận, Ý kiến chung ở Côn Lôn, Hòn Cau, Nẻo nhà pha ở nhà tù Quảng Nam,…

Báo chí đã phối kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, phục vụ tích cực cho việc xây dựng lực lượng vũ trang tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945. Dưới cơ chế dân chủ nhân dân, báo chí cách mạng đã xuất bản công khai minh bạch với số lượng lớn. Đặc biệt, báo chí trong nước đã đi đến với một số Đảng anh em và bè bạn trên trái đất, cũng chính vì thế mà nhân dân trái đất ngày càng làm rõ được cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta, đồng tình cũng như ủng hộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. vào trong ngày 2/6/1950, Hội Nhà báo Việt Nam được xây dựng đã đoàn kết rộng rãi những nhà báo trong nước. Vào tháng 7/1950, Hội Nhà báo Việt Nam bắt đầu gia nhập Tổ chức Quốc tế những nhà báo OIJ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Những tờ báo từ kháng chiến chống Pháp được phát triển để hoàn toàn có thể phục vụ nhiệm vụ mới. Nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, lý luận, tổ chức, kỹ thuật cùng với những tỉnh đều xuất bản báo. Một số tờ báo tiếng quốc tế đã được xuất bản với mục đích giới thiệu những vấn đề của Việt Nam cho bè bạn quốc tế, góp phần đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.

Báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu thật vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vương quốc. Suốt chiều dài 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những người làm báo đã vượt lên toàn bộ mọi khó khăn, không tiết thân mình, có mặt trên toàn bộ những mặt trận để hoàn toàn có thể kịp thời phản ánh mọi diễn biến của trận chiến đấu. Không thể nào đếm được số lượt cán bộ, phóng viên báo chí báo chí đã sát cánh cùng bộ đội, dân công chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp những mặt trận. Đã có hơn 400 nhà báo – liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo chí đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ đất nước
Báo chí đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ vương quốc

5


Nlp Trinh

Báo chí phục vụ thiết thực giai đoạn đổi mới

Sau ngày thống nhất vương quốc, báo chí ở việt nam đã phát triển một cách nhanh gọn cả về số lượng lẫn chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp toàn quốc với nội dung thông tin ngày càng phong phú, tác dụng, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn.

Báo chí đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ những quy mô kinh tế mới, cách làm ăn mới, nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Báo chí đã thể hiện cực kì rõ ràng quan điểm về bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của những nước trên trái đất, cũng như từ đó góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hóa xấu len lỏi vào việt nam. Báo chí đã tổ chức khơi dậy và biến nhiều hoạt động xã hội từ thiện trở thành trào lưu của toàn xã hội.

Hoạt động của báo chí trong sự nghiệp CNH – HĐH vương quốc, trong quy trình hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường, trong thời đại bùng nổ thông tin vẫn đã và đang phát triển không ngừng. Đứng trước những yêu cầu mới, báo chí cách mạng Việt Nam luôn luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến hành tốt công dụng báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và cũng là forums của nhân dân.

Báo chí phục vụ thiết thực thời kì đổi mới
Báo chí phục vụ thiết thực giai đoạn đổi mới

Từ khóa: Top 5 ý nghĩa sâu sắc lịch sử ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Top 5 ý nghĩa sâu sắc lịch sử ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Top 5 ý nghĩa sâu sắc lịch sử ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *