bạn cũng hoàn toàn có thể dùng những phím tắt sau trên Zoom Desktop Client cho Windows và Mac để điều phối seting Zoom nhanh hơn mà không cần dùng chuột.

Lưu ý: bạn cũng hoàn toàn có thể thấy những phím tắt này trong seting Zoom desktop client ở mục Accessibility.

Yêu cầu:

 • Zoom cho Windows Desktop Client 3.5.19869.0701 trở lên
 • Zoom cho Mac Desktop Client 3.5.19877.0701 trở lên
 • Zoom cho Linux Desktop Client 1.1.32904.1120 trở lên
 • ZOOM Cloud Meetings cho iOS 4.4.5 (55341.0715) trở lên

Cách xem và tùy biến phím tắt trong Zoom

1. Đăng nhập Zoom desktop client.

2. Click ảnh hồ sơ, sau đó click Settings.

Cài đặt cấu hình Zoom

3. Click Keyboard Shortcuts.

icon Phím tắt trong Zoom

4. Bảng phím tắt sẽ hiện ra.

bạn cũng hoàn toàn có thể thay đổi bảng phím tắt hữu ích của client Zoom Desktop từ menu Settings. Trên PC Windows hoặc Mac, chỉ việc click vào icon Settings ở góc phải trên cùng để chỉnh sửa phím tắt của Zoom. Trên Linux, click icon ảnh đại diện hồ sơ của bạn để truy cập menu Settings. Tiếp theo, click Keyboard Shortcuts để khám phá thiết lập phím tắt hiện có cho máy tính của bạn. bạn cũng hoàn toàn có thể làm việc này trong cả trong những khi họp.

Tùy biến phím tắt trên Zoom

Click phím tắt bất kỳ để chỉnh sửa nó. Nhấn phím bạn muốn gán một lệnh và nó sẽ tự động được thay đổi. bạn cũng hoàn toàn có thể nhấn nhiều phím, chẳng hạn như Alt+Shift+9 hoặc một phím, ví dụ: 9.

Để vô hiệu hóa phím tắt trên Zoom, click vào nó, rồi nhấn Del để xóa, sau cuối click Enter. Zoom sẽ loại bỏ phím tắt links với hành động đó.

Nếu muốn dùng phím tắt Zoom trong những khi đang ở cửa sổ khác mà không kích hoạt hotkey cho chương trình đó, hãy tích ô Enable Global Shortcut cạnh hotkey đó. Lúc này, bạn cũng hoàn toàn có thể click Restore Defaults để đưa toàn bộ phím tắt của Zoom về seting mặc định.

Hotkey và phím tắt hữu ích khi sử dụng Zoom

 • Phím tắt Zoom trên Windows
 • Phím tắt Zoom trên Mac
  • Phím tắt cuộc họp
  • Phím tắt trò chuyện
  • Phím tắt chung
 • Phím tắt Zoom trên Linux
  • những phím tắt có sẵn
 • Phím tắt Zoom trên iOS

Phím tắt Zoom trên Windows

 • F6: điều phối giữa những cửa sổ popup trong Zoom
 • Ctrl+Alt+Shift: Chuyển trọng tâm sang điều khiển cuộc họp trong Zoom
 • PageUp: Xem 25 lớp học video trước đó trong trình xem dạng thư viện ảnh – Gallery View
 • PageDown: Xem 25 cuộc họp/lớp học qua video tiếp theo trong Gallery View
 • Alt: Bật/Tắt tùy chọn Always show meeting control toolbar ở Accessibility Settings
 • Alt+F1: Chuyển sang trình xem người nói đang hoạt động trong cuộc họp video
 • Alt+F2: Chuyển sang trình xem bộ sưu tập video trong cuộc họp
 • Alt+F4: Đóng cửa sổ hiện tại
 • Alt+V: Bắt đầu/Dừng video
 • Alt+A: Tắt/Bỏ tắt audio
 • Alt+M: Tắt/Bỏ tắt audio của toàn bộ thành viên, ngoại trừ chủ cuộc họp. Lưu ý: Chỉ dành riêng cho người chủ trì cuộc họp
 • Alt+S: Mở cửa sổ san sẻ màn hình và dừng san sẻ màn hình. Lưu ý: Sẽ chỉ hoạt động khi thanh công cụ điều khiển được sử dụng
 • Alt+Shift+S: Bắt đầu/Dừng san sẻ màn hình mới. Lưu ý: Sẽ chỉ hoạt động khi sử dụng thanh công cụ điều khiển
 • Alt+T: Tạm dừng hoặc tiếp tục san sẻ màn hình. Lưu ý: Sẽ chỉ hoạt động khi sử dụng thanh công cụ điều khiển
 • Alt+R: Bắt đầu/Dừng ghi hình cục bộ
 • Alt+C: Bắt đầu/Dừng ghi hình trên đám mây
 • Alt+P: Dừng hoặc tiếp tục ghi hình
 • Alt+N: Chuyển camera
 • Alt+F: Vào hoặc thoát cơ chế toàn màn hình
 • Alt+H: Hiện/Ẩn bảng In-Meeting Chat
 • Alt+U: Hiện/Ẩn bảng Participants
 • Alt+I: Mở cửa sổ Invite
 • Alt+Y: Nâng/Hạ thấp quyền
 • Alt+Shift+R: Kích hoạt Remote Control – Điều khiển từ xa
 • Alt+Shift+G: Dừng Remote Control
 • Ctrl+2: Đọc tên người đang nói
 • Ctrl+Alt+Shift+H: Hiện/Ẩn những điều khiển cuộc họp đang nổi trên màn hình
 • Alt+Shift+T: Chụp ảnh màn hình
 • Alt+L: Chuyển sang cơ chế xem ngang/dọc
 • Ctrl+W: Đóng phiên trò chuyện hiện tại
 • Ctrl+Up: Tới cuộc trò chuyện trước đó
 • Ctrl+Down: Tới cuộc trò chuyện tiếp theo
 • Ctrl+T: Tới cuộc trò chuyện với ai đó
 • Ctrl+F: Tìm kiếm
 • Ctrl+Tab: Chuyển tới tab tiếp theo (bên phải)
 • Ctrl+Shift+Tab: Chuyển tới tab trước đó (bên trái)

Phím tắt Zoom trên Mac

Phím tắt cuộc họp

 • ⌘+J: Tham gia cuộc họp
 • ⌘+Control+V: Bắt đầu cuộc họp
 • ⌘+J: Lập lịch cuộc họp
 • ⌘+Control+S: san sẻ màn hình qua Direct Share
 • ⌘+Shift+A: Tắt/Bỏ tắt audio
 • ⌘+Control+M: Tắt âm thanh cho mọi thành viên ngoại trừ chủ cuộc họp (Chỉ chủ cuộc họp/lớp học mới có tính năng này)
 • ⌘+Control+U: Bỏ tắt âm thanh cho toàn bộ thành viên ngoại trừ chủ cuộc họp (Chỉ admin mới có tính năng này)
 • Space: Kích hoạt Push to talk (bộ đàm)
 • ⌘+Shift+V: Bắt đầu/dừng video
 • ⌘+Shift+N: Chuyển camera
 • ⌘+Shift+S: Bắt đầu/dừng san sẻ màn hình
 • ⌘+Shift+T: Tạm dừng hoặc tiếp tục san sẻ màn hình
 • ⌘+Shift+R: Bắt đầu ghi hình cục bộ
 • ⌘+Shift+C: Bắt đầu ghi hình trên đám mây
 • ⌘+Shift+P: Tạm dừng hoặc tiếp tục ghi hình
 • ⌘+Shift+W: Chuyển sang trình xem người nói đang hoạt động hoặc Gallery View, tùy theo cửa sổ xem hiện tại.
 • Control+P: Xem 25 thành viên trước đó trong trình xem Gallery
 • Control+N: Xem 25 thành viên tiếp theo trong trình xem Gallery
 • ⌘+U: Hiện/Ẩn bảng Participants
 • ⌘+Shift+H: Hiện/Ẩn bảng In-Meeting Chat
 • ⌘+I: Mở cửa sổ mời người tham gia
 • Option+Y: Nâng/Hạ thấp quyền
 • Ctrl+Shift+R: Điều khiển từ xa
 • Ctrl+Shift+G: Dừng điều khiển từ xa
 • ⌘+Shift+F: Vào hoặc thoát cơ chế toàn màn hình
 • ⌘+Shift+M: Chuyển sang cửa sổ thu nhỏ
 • Ctrl+Option+Command+H: Hiện/Ẩn những điều khiển cuộc họp
 • Ctrl+Shift+R: Điều khiển từ xa
 • Ctrl+Shift+G: Dừng điều khiển từ xa
 • Ctrl+: Bật/Tắt “Always Show meeting controls” trong Settings/Accessibility
 • ⌘+W: Nhắc kết thúc hoặc rời cuộc họp

Phím tắt trò chuyện

 • ⌘+K: Chuyển sang cuộc trò chuyện với ai đó
 • ⌘+T: Chụp ảnh màn hình

Phím tắt chung

 • ⌘+W: Đóng cửa sổ hiện tại
 • ⌘+L: Chuyển sang cơ chế xem màn hình dọc hoặc ngang, tùy theo cửa sổ xem hiện tại
 • Ctrl+T: Chuyển sang tab bên cạnh.

Phím tắt Zoom trên Linux

bạn cũng hoàn toàn có thể xem toàn bộ phím tắt trong seting Accessibility.

1. Đăng nhập Zoom desktop client.

2. Click ảnh hồ sơ, rồi tới Settings.

Nút cài đặt Zoom trên Linux

3. Click Accessibility.

Cấu hình khả năng truy cập của Zoom trên Linux

4. seting Accessibility và những phím tắt sẽ hiện ra.

những phím tắt có sẵn

 • Ctrl+Tab: Chuyển sang tab tiếp theo
 • Alt: Bật/Tắt tùy chọn ‘Always show meeting controls‘ trong Settings/Accessibility
 • Alt+V: Bắt đầu/Dừng Video
 • Alt+A: Tắt/Bỏ tắt audio của bạn
 • Alt+M: Tắt/Bỏ tắt audio của mọi thành viên ngoại trừ host (chỉ có sẵn cho người chủ trì cuộc họp)
 • Alt+S: Bắt đầu/Dừng san sẻ màn hình
 • Alt+T: Dừng/Tiếp tục san sẻ màn hình
 • Alt+R: Bắt đầu/Dừng ghi hình cục bộ
 • Alt+C: Bắt đầu/Dừng ghi hình trên đám mây
 • Alt+P: Tạm dừng/Tiếp tục ghi hình
 • Alt+N: Chuyển camera
 • Esc: Vào/Thoát cơ chế toàn màn hình
 • Alt+U: Hiện/Ẩn bảng Participants
 • Alt+I: Mở cửa sổ mời tham gia
 • Alt+Y: Nâng/Hạ thấp quyền
 • Alt+Shift+R: Bắt đầu điều khiển từ xa
 • Alt+Shift+G: tịch thu quyền điều khiển từ xa
 • Alt+Shift+T: Chụp ảnh màn hình
 • Ctrl+W: Đóng phiên trò chuyện hiện tại

Phím tắt Zoom trên iOS

những phím tắt sau có sẵn trong cuộc họp Zoom trên iPad:

 • Command + Shift + A: Tắt/Bỏ tắt âm thanh của tôi
 • Command + Shift + V: Bắt đầu/Dừng video của tôi
 • Command + Shift + H: Hiện/Ẩn trò chuyện
 • Command + Shift + M: Thu nhỏ cuộc họp
 • Command + U: Hiện/Ẩn quản lý những thành viên
 • Command + W: Đóng cửa sổ phía trước, ví dụ những thành viên hoặc cửa sổ seting cuộc họp

Trên đây là tổng hợp những phím tắt khi sử dụng Zoom trên những hệ điều hành thông dụng. mong muốn bài viết hữu ích với những bạn.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *