[Sushi trứng cuộn] cách làm sushi trứng cuộn mềm và rất đơn giản 계란말이 초밥 / 타마고 초밥

Nếu chỉ có trứng thì bất cứ ai cũng có thể làm món Sushi trứng cuộn siêu đơn giản 🍣👍🏻👍🏻

[계란말이 스시] 부드럽고 촉촉한 초간단 계란말이 만들기
계란만 있으면 누구나 만들 수 있어요 🍣👍🏻👍🏻👍🏻

13 thoughts on “[Sushi trứng cuộn] cách làm sushi trứng cuộn mềm và rất đơn giản 계란말이 초밥 / 타마고 초밥

  1. nam nguyễn says:

    Em yêu chị ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *