NAMA CHOCOLATE recipe – Cách làm SOCOLA TƯƠI SIÊUUU DỄ!!

(Eng sub & Tiếng Việt) This is a kind of no-fail recipe for making nama chocolate, a very popular kind of chocolate in many Asian countries. It s creamy, smooth, velvety and melt-in-the-mouth texture is really something to-die-for.

INGREDIENTS (16 pieces)

220 g whipping cream with at least 30% fat
6 g instant coffee powder
300 g chocolate (55% – 65% cocoa or use dark chocolate if you prefer)
75 g unsalted butter
———–
Mời các bạn xem lưu ý và danh mục nguyên liệu tại blog savoury days nha:

22 thoughts on “NAMA CHOCOLATE recipe – Cách làm SOCOLA TƯƠI SIÊUUU DỄ!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *