Chuyển ảnh 2D thành 3D trong Photoshop ra làm sao? Hãy cùng Download.vn tìm hiểu cách tạo hình 3D trong Photoshop nhé!

Photoshop rất có thể tạo một loạt những hình 3D cơ bản bằng phương pháp sử dụng những layer 2D như một điểm bắt đầu. Sau khi tạo đối tượng 3D, bạn cũng rất có thể di chuyển nó vào trong không gian 3D, thay đổi cấu hình render, thêm ánh sáng hoặc sáp nhập nó với những layer 3D khác.

Hướng dẫn tạo ảnh 3D trong Photoshop

Cách dựng hình 3D tĩnh và động từ ảnh 2D trong Photoshop

 • Hướng dẫn tạo hình 3D từ ảnh 2D
  • Tạo postcard 3D
  • Tạo hình dạng 3D
  • Tạo một vật thể 3D dạng lưới (3D Mesh)
 • Tạo ảnh động 3D
 • phối hợp những đối tượng 3D

Hướng dẫn tạo hình 3D từ ảnh 2D

 • Chuyển đổi layer 2D thành postcard 3D. Nếu bắt đầu layer bằng một text, độ trong suốt sẽ được giữ lại.
 • Bọc layer 2D quanh đối tượng 3D chẳng hạn như hình nón, hình khối hoặc hình trụ.
 • Tạo mesh 3D từ thang độ xám trong ảnh 2D.
 • Mô phỏng một kỹ thuật gia công kim loại được gọi là repoussé bằng phương pháp đúc một vật thể 2D trong không gian 3D.
 • Dựng một khối 3D từ một file đa khung như fie ảnh y học DICOM. Photoshop phối hợp từng mảnh của file thành một vật thể 3D. bạn cũng rất có thể điều khiển nó trong không gian ba chiều và xem bất kỳ góc cạnh nào mong muốn. bạn cũng rất có thể áp nhiều hiệu ứng dựng khối 3D không giống nhau để tối ưu hóa hiển thị vật liệu khi quét, ví dụ như xương hoặc mô mềm.

Tạo postcard 3D

Lưu ý: bạn cũng rất có thể thêm một postcard 3D vào cảnh 3D hiện có để tạo bề mặt hiển thị bóng và phản chiếu từ những đối tượng khác trong cảnh.

1. Mở ảnh 2D và chọn layer muốn chuyển đổi sang postcard.

2. Chọn 3D > New 3D Postcard From Layer.

 • Chuyển đổi layer 2D sang 3D trong panel Layers. Nội dung layer 2D như một vật liệu cho cả hai mặt của postcard.
 • Layer 2D gốc hiện trong panel Layer như map họa tiết Diffuse cho đối tượng postcard 3D.
 • Layer 3D giữ lại kích thước của ảnh 2D gốc.

3. Để thêm postcard 3D như mặt phẳng của cảnh 3D, hãy hợp nhất layer 3D mới với layer 3D hiện tại chứa những đối tượng 3D khác, rồi căn chỉnh nó nếu cần.

4. Để giữ lại nội dung 3D mới, xuất layer 3D dưới định dạng file 3D hoặc lưu nó lại dưới định dạng PSD.

Tạo hình dạng 3D

tùy theo loại đối tượng bạn chọn, quy mô 3D rất có thể chứa một hoặc nhiều mesh. Tùy chọn Spherical Panorama ánh xạ ảnh toàn cảnh vào trong quả cầu 3D.

1. Mở ảnh 2D và chọn layer muốn chuyển đổi sang 3D.

2. Chọn 3D > New Shape From Layer, và chọn một hình dạng từ menu. Hình dạng gồm có những đối tượng mesh (lưới) đơn lẻ như donut, quả cầu, mũ cùng nhiều vật thể mesh khác như hình nón, hình khối, hình trụ, lon soda, hoặc chai rượu vang.

Lưu ý: bạn cũng rất có thể thêm hình dạng tự tạo vào menu Shape. Shape là những file quy mô 3D Collada (.dae). Để thêm một shape, đặc file đó vào PresetsMeshes bên trong thư mục của Photoshop.

 • Chuyển đổi layer 2D thành 3D trong panel Layers.
 • Layer 2D gốc hiện trong bảng Layers như một map kết cấu Diffuse (Diffuse Texture). Nó rất có thể được sử dụng trên một hoặc nhiều bề mặt đối tượng 3D. Những bề mặt khác rất có thể được gắn vào map Diffuse Texture với thiết lập màu sắc mặc định.

3. Sử dụng tùy chọn Spherical Panorama nếu sử dụng ảnh toàn cảnh như một input 2D. Tùy chọn này chuyển đổi một ảnh 360 độ thành layer 3D. Sau chuyển đổi sang vật thể 3D hoàn tất, bạn cũng rất có thể tô vẽ lên những khu vực toàn cảnh khó tiếp cận như những cực hoặc khu vực có đường thẳng.

4. Xuất layer 3D dưới định dạng file 3D hoặc lưu ở định dạng PSD để giữ lại nội dung 3D mới.

Tạo một vật thể 3D dạng lưới (3D Mesh)

New Mesh từ lệnh Grayscale chuyển đổi một ảnh thang xám thành một map có chiều sâu mà dịch những giá trị độ sáng thành bề mặt có độ sâu không giống nhau. những giá trị thấp hơn tạo ra những vùng nhô lên trên bề mặt, giá trị cao hơn tạo vùng thấp hơn. Photoshop sau đó áp dụng map chiều sâu (Depth Map) vào một trong bốn hình học rất có thể để tạo ra một quy mô 3D.

1. Mở một ảnh 2D và chọn một hoặc nhiều layer muốn chuyển đổi thành 3D mesh.

2. (Tùy chọn) Chuyển đổi ảnh sang cơ chế Grayscale (Image > Mode > Grayscale hoặc Image > Adjustments > Black & White để điều chỉnh cơ chế chuyển đổi thang xám).

Lưu ý: Nếu nhập ảnh RGB khi tạo Mesh, kênh màu xanh được dùng để tạo map chiều sâu.

3. (Tùy chọn) Chỉnh sửa ảnh Grayscale nếu cần để giới hạn giá trị sáng.

4. Chọn 3D > New Mesh From Grayscale, rồi chọn một Mesh mong muốn.

 • Plane: Áp dụng dữ liệu ánh xạ theo chiều sâu lên bề mặt phẳng.
 • Two-Sided Plane: Tạo hai mặt phẳng phản chiếu dọc theo trục trung tâm và áp dụng Depth Map lên cả hai mặt phẳng.
 • Cylinder: Áp dụng Depth Map ngoài trung tâm trục thẳng đứng.
 • Sphere: Áp dụng dữ liệu Depth Map ngoài điểm trung tâm

Photoshop tạo layer 3D chứa Mesh mới. Nó cũng tạo map kết cấu Diffuse, Opacity và Planar Depth Map cho vật thể 3D, sử dụng Grayscale hoặc layer màu sắc gốc.

bạn cũng rất có thể mở lại Planar Depth Map như một Smart Object bất kỳ lúc nào và chỉnh sửa nó. Khi lưu lại, Mesh sẽ được tái sinh.

Lưu ý:

map kết cấu Opacity không xuất hiện trong bảng Layers, chính vì map đó sử dụng cùng một tệp kết cấu với map Diffuse (lớp 2D gốc). Khi hai map cấu trúc tham chiếu cùng một tệp, tệp sẽ chỉ xuất hiện một lần trong bảng điều khiển Layer.

Tạo ảnh động 3D

Sử dụng timeline Photoshop Animation, bạn cũng rất có thể tạo ảnh động 3D trong không gian và thay đổi cách hiển thị của nó theo thời gian. bạn cũng rất có thể tạo hiệu ứng cho bất kỳ thuộc tính nào dưới đây của layer 3D:

 • Vật thể 3D hoặc vị trí camera: Sử dụng vị trí 3D hoặc những công cụ máy ảnh để di chuyển quy mô hoặc camera 3D theo thời gian. Photoshop rất có thể biến hình những khung giữa những vị trí hoặc chuyển động của camera để tạo ra những hiệu ứng động mượt mà.
 • Thiết lập hiển thị 3D: Thay đổi cơ chế render, với khả năng chuyển đổi biến hình giữa một số cơ chế render. Ví dụ: thay đổi cơ chế Vertices dần dần sang Wireframe theo thời gian, để mô phỏng phác hoạ cấu trúc quy mô.
 • Mặt cắt 3D: Xoay một mặt cắt giao nhau để hiển thị một mặt cắt thay đổi theo thời gian. Thay đổi seting mặt cắt ngang giữa những khung để làm nổi trội những khu vực quy mô không giống nhau.

Để có chất lượng ảnh động cao, bạn cũng rất có thể dựng từng khung hoạt ảnh bằng phương pháp sử dụng Render cho seting render Final Output.

phối hợp những đối tượng 3D

Hợp nhất những lớp (layer) 3D được cho phép bạn phối hợp nhiều mẫu 3D thành một cảnh duy nhất. Sau khi phối hợp, mỗi mẫu 3D rất có thể được chỉnh sửa riêng hoặc bạn cũng rất có thể sử dụng vị trí và những công cụ camera trên toàn bộ mẫu cùng lúc.

Kết hợp các đối tượng 3D trong Photoshop
 1. Mở 2 cửa sổ tài liệu, mỗi cửa sổ chứa 1 lớp 3D.
 2. Tạo tài liệu nguồn (file bạn đang sao chép lớp 3D).
 3. Chọn lớp 3D trong bản Layers và kéo nó vào cửa sổ của tài liệu mục tiêu (file này sẽ chứa những đối tượng 3D được phối hợp). Layer 3D được thêm dưới dạng lớp 3D mới trong tài liệu mục tiêu. Nó trở thành layer đang hoạt động trong bảng Layers của tài liệu đó.
 4. Trong bảng Tools, chọn công cụ camera 3D.
 5. Ở thanh tùy chọn, từ menu Position, chọn tên lớp từ layer 3D gốc ở file mục tiêu.
 6. Sau khi bạn khớp vị trị camera của 2 lớp 3D, hai đối tượng 3D sẽ cùng nhau xuất hiện trong cảnh. Dùng những công cụ chỉnh 3D để xác định lại vị trí những đối tượng trước khi hợp nhất.
 7. Từ menu tùy chọn ở bảng Layers, click Merge Down. 2 lớp 3D được phối hợp thành 1 lớp 3D. Điểm gốc của cả hai đều được căn chỉnh.

hy vọng bài viết này hữu ích với những bạn!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *