HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM ĐẤT TRỒNG RAU – TOAN TRINH GARDEN

Hướng dẫn trộn đất làm vườn by toan trinh garden

AUDIO USE:
Bad Ideas – Silent Film Dark by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Not Without the Rest by Twin Musicom is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Artist:

22 thoughts on “HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM ĐẤT TRỒNG RAU – TOAN TRINH GARDEN

  1. k anh says:

    Anh như cho em hỏi đất nhà em mới múc khoảng 7 tháng mà đất nhà em thuột đất mặn thế giờ em sới đất lên rồi trộn đất như trên xong rồi phơi 5 6 ngày thế có trồng rau được ko anh (em tính trồng rao muống với cải ngọt xanh)

  2. Devil Nguyễn says:

    Bạn làm ơn cho mình hỏi chúc. Vườn rau nhà mình nó bị khi cây rau cao do 12.13.phân. Thì từ mặt đất lên do 2.3.phân nó cứ từ từ héo và chết. Tôi nho lên thì re vẫn tươi do là hiện tượng gì vậy bạn bạn chỉ dum mình với cam ơn bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *