Hiệp ước giữa Pháp và Trung Hoa dân quốc, kí kết bí mật 28.2.1946 tại Trùng Khánh, sau một thời gian đàm phán kéo dài. Những điều khoản chính: Trung Hoa đồng ý để quân Pháp vào bắc vĩ tuyến 16 trở lên thay Trung Hoa giải giáp quân Nhật bại trận, đổi lấy việc Pháp trả lại các tô giới và nhượng địa của Pháp trên đất Trung Hoa; Pháp bán lại đường sắt Côn Minh – Hồ Kiều và miễn thuế quá cảnh ở Hải Phòng cho Trung Hoa. Việc kí Hiệp ước là sự thoả hiệp vì lợi ích đế quốc chủ nghĩa của Pháp và lợi ích của Trung Hoa, đẩy Việt Nam vào một tình thế phức tạp về chính trị và quân sự mới.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *