Hàm Weekday trong Excel sử dụng để xác định thứ trong tuần khi chúng ta đã biết ngày tháng năm. Về cơ bản cách dùng hàm Weekday không hề phức tạp, thậm chí nó còn giúp bạn loại bỏ được ngày vào cuối tuần khi sử dụng lên kế hoạch cho dự án công trình khá hữu ích với ứng dụng văn phòng này. Mời những bạn xem chi tiết hướng dẫn cách sử dụng hàm Weekday khi sử dụng Excel.

Tải Microsoft Excel 2016/2019 Tải Microsoft Office 2019

Hàm Weekday: Cú pháp, cách dùng và ví dụ

 • Video cách đổi ngày sang thứ trong tuần bằng hàm Weekday trong Excel
 • Hàm Weekday trong Excel
 • Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Weekday
  • Cách 1: Sử dụng hàm Weekday phối hợp IF
  • Cách 2: Sử dụng hàm Weekday phối hợp Choose

Video cách đổi ngày sang thứ trong tuần bằng hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel dùng để xem chỉ số của ngày trong tuần, từ đó bạn cũng hoàn toàn có thể suy ra ngày đó là thứ mấy trong tuần. Kết quả trả về của hàm Weekday sẽ là một số từ 1 đến 7, con số đó là đại diện của một ngày trong tuần. Theo mặc định số 1 sẽ tương ứng với ngày chủ nhật và số 7 là thứ 7.

Cú pháp hàm Weekday:

=WEEKDAY(Giá_trị_ngày,[Kiểu_trả_về])

Trong số đó:

 • Giá_trị_ngày: Là một biểu thức thời gian, ngày cần kiểm tra thứ mấy trong tuần.
 • Kiểu_trả_về: Là một số xác định kiểu giá trị trả về của thứ. Giá trị này hoàn toàn có thể nhập những số 1, 2, 3, 11 → 17, do đó tương ứng từng giá trị như sau:
  • 1: Trả về số theo thứ tự từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy) – Đây là giá trị mặc định nếu để trống phần Kiểu_trả_về, và đây cũng là giá trị thường được dùng nhất.
  • 2: Thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  • 3: Thứ tự 0 (Thứ hai) đến 6 (Chủ nhật)
  • 11: Thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  • 12: Thứ tự 1 (Thứ ba) đến 7 (Thứ hai)
  • 13: Thứ tự 1 (Thứ tư) đến 7 (Thứ ba)
  • 14: Theo thứ tự 1 (Thứ năm) đến 7 (Thứ tư)
  • 15: Thứ tự 1 (Thứ sáu) đến 7 (Thứ năm)
  • 16: Thứ tự 1 (Thứ bảy) đến 7 (Thứ sáu)
  • 17: Thứ tự 1 (Chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Weekday

Cho ngày tháng như bảng hãy xác định thứ trong tuần

Bảng ngày có sẵn để tính thứ trong tuần
Bảng ngày có sẵn để tính thứ trong tuần

Cách 1: Sử dụng hàm Weekday phối hợp IF

Bước 1:

Chúng ta xác định sử dụng hàm Weekday nên ở ô trước tiên bên cột Thứ bằng số hãy nhập công thức theo cú pháp:

=WEEKDAY(serial_number,[return_type])

=WEEKDAY(F7,1). Theo mặc định chỉ số 1 được gán là chủ nhật nên chúng ta cũng hoàn toàn có thể bỏ qua không cần điền mà sử dụng công thức: =WEEKDAY(F7).

Sử dụng hàm Weekday
Sử dụng hàm Weekday

Ở đây:

 • serial_number: là ô ngày trước tiên tức 5/19/2018 – là ô F7
 • [return_type]: chúng ta sử dụng chỉ số 1 tương ứng với ngày chủ nhật nên sẽ nhập là một, đây là lựa chọn theo mặc định.

Sau khi nhập xong nhấn Enter để nhận kết quả.

Kết quả trả về hàm Weekday
Kết quả trả về hàm Weekday

Bước 2:

Đặt trỏ chuột vào góc dưới cùng bên phải của ô kết quả tức ô G7 cho hiển thị dấu cộng đậm và kéo xuống phía dưới cho tới cuối bảng để áp dụng sao chép công thức.

Chúng ta có kết quả như sau:

Kết quả thứ trong tuần
Kết quả thứ trong tuần

Theo bảng trên thì Ngày 5/19/2018 sẽ tương ứng với thứ 7.

Bước 3:

Nếu muốn chuyển kết quả thứ bằng số sang thứ bằng ngày bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng hàm Weekday lồng trong hàm If như sau:

=IF(WEEKDAY(B6)=1,”Chủ nhật”,”Thứ “&WEEKDAY(B6))

Công thức sử dụng 2 hàm lồng nhau để nhận kết quả là thứ bằng số
Công thức sử dụng 2 hàm lồng nhau để nhận kết quả là thứ bằng số
Kết quả thứ bằng chữ
Kết quả thứ bằng chữ

Cách 2: Sử dụng hàm Weekday phối hợp Choose

Hàm Choose là hàm sẽ trả kết quả dựa vào vị trí trong chuỗi những giá trị. Hàm Choose khá phổ biến thường được phối hợp với những hàm thống kê để triển khai tính toán và tìm dữ liệu trên Excel.

Cấu trúc hàm Choose:

=CHOOSE(index_num, value_1, [value_2],…,[value_n])

Hàm sẽ trả về giá trị dựa trên số index_num trong chuỗi value_1, value_2… Trong trường hợp này index_num phải là số ≥ 1 và ≤ n.

Hàm Choose phối hợp với Weekday để được kết quả trả về là thứ trong tuần như sau:

=CHOOSE(WEEKDAY(Ngày_cần_tìm_thứ),”Chủ Nhật”,”Thứ 2″,Thứ 3″,Thứ 4″,Thứ 5″,Thứ 6″,Thứ 7″)

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn những bạn sử dụng hàm Weekday. Bên cạnh đó chúng ta cũng hoàn toàn có thể lồng ghép những hàm khác phía trong hàm Weekday như Choose, If, vv để có được kết quả cụ thể theo cách riêng.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *