Hàm AND trong Microsoft Excel là một hàm logic được dùng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc. Dưới đây là mọi điều bạn cần phải ghi nhận về hàm AND trong Excel.

Cách sử dụng hàm AND trong Excel
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Excel cho Android
  • Microsoft Excel cho iOS
  • Microsoft Excel trực tuyến

Cách sử dụng Hàm AND trong Excel

Mục đích: Kiểm tra nhiều điều kiện bằng hàm AND trong Excel.

Giá trị trả về: TRUE nếu toàn bộ đối số được đánh giá đều đúng. Nếu không, kết quả sẽ là FALSE.

Cấu trúc: =AND (logical1, [logical2], …)

Trong số đó:

  • logical1 – Điều kiện hay giá trị trước tiên cần đánh giá trước tiên.
  • logical2 – (Tùy chọn) Điều kiện hay giá trị cần đánh giá thứ hai.

Ví dụ: Để kiểm tra xem một số ở ô A1 có lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10 trong Microsoft Excel, công thức sẽ là: =AND(A1vàgt;0,A1vàlt;10).

Hàm AND trong Excel hoàn toàn có thể được dùng như bài kiểm tra logic bên trong hàm IF để tránh những hàm IF lồng nhau và hoàn toàn có thể phối hợp với hàm OR.

Lưu ý khi sử dụng hàm AND trong Excel

Hàm AND được dùng để kiểm tra nhiều hơn nữa một điều kiện logic cùng lúc, tối đa tới 255 điều kiện. Mỗi điều kiện logic phải trả về TRUE hoặc FALSE hoặc dãy hay những tham chiếu chứa giá trị logic.

Hàm AND sẽ đánh giá toàn bộ giá trị được cung ứng và trả về TRUE chỉ khi toàn bộ giá trị cần đánh giá đều đúng. Nếu có bất kỳ giá trị sai, hàm AND sẽ trả kết quả FALSE.

Cả hàm AND và OR sẽ tổng hợp kết quả thành một giá trị duy nhất. Điều này có nghĩa chúng không thể được dùng trong những phép tính mảng.

Lưu ý:

  • Hàm AND không phân biệt chữ viết hoa và thường.
  • Hàm AND không hỗ trợ những ký tự đại diện.
  • những đối số là giá trị text hoặc ô trống sẽ bị bỏ qua.
  • Hàm AND trả về #VALUE nếu không tồn tại giá trị logic được tìm thấy hay được tạo trong quy trình đánh giá.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *