Nếu mới học Python, bạn nên biết cách ghi file. Dưới đây là hướng dẫn cách viết hay print một tập tin trong Python.

Lập trình trong Python

Mở một file để viết code trong Python

Thật may, cú pháp ghi file đơn giản, dễ đọc và dễ hiểu với người mới lập trình trên Python.

Tạo và viết nội dung vào một file mới trong Python

Để tạo một file mới trong Python và mở nó để chỉnh sửa, hãy dùng hàm open() có sẵn và điền tên file trước thông số x.

f = open("testfile.txt", "x")

khi sử dụng thông số x, những bạn sẽ nhận được thông báo lỗi nếu tên file bạn điền đã tồn tại. Nếu thành công, giờ bạn cũng rất có thể ghi vào tệp bằng phương thức write().

f.write("Hello, world!")

Mỗi dòng text bạn viết “write()” sẽ kết thúc bằng một ký tự báo cuối dòng. Vì thế, mỗi chuỗi bổ sung sẽ được viết sang một dòng mới.

Tốt nhất hãy luôn nhớ đóng file bạn mở bằng hàm close(). Nếu không, file đó rất có thể không được lưu vào ổ đĩa.

f.close()

Bạn cũng rất có thể tạo và viết một file ít dòng hơn trong Python bằng phương pháp dùng từ khóa with.

with open("testfile.txt", "x") as f:
f.write("Hello, world!")

Phương pháp này được khuyến khích bởi “with” sẽ tự động đóng file sau khi hoàn tất, vì thế, bạn không thể cần phải ghi nhớ việc này nữa.

Sau khi viết file, bạn cũng rất có thể đọc nó bằng phương pháp mở tập tin với thông số r và gọi hàm read().

Viết dữ liệu vào một file hiện có trong Python

Nếu file muốn ghi dữ liệu đã tồn tại và muốn thêm những dòng code, bạn cần mở nó bằng thông số as để thêm dữ liệu.

with open("testfile.txt", "a") as f:
f.write("I'm an additional line.")

bất kể thứ gì bạn viết sau khi mở với thông số a sẽ được thêm vào một dòng mới.

Code này cũng giả sử file của bạn ở trong cùng thư mục với tập lệnh Python đang hoạt động. Nếu nó ở trong một danh mục khác, những bạn sẽ cần chọn đường dẫn của nó.

Ghi một file hiện có trong Python

Nếu muốn ghi đè lên file hiện tại thay cho bổ sung thêm, bạn cũng rất có thể làm việc này bằng phương pháp mở file với thông số w.

with open("testfile.txt", "w") as f:
f.write("Hello, world!")

bất kể dữ liệu nào được viết trong file testfile.txt, kết quả bạn cũng sẽ thấy có Hello, world! khi đọc nó.

Khắc phục sự cố khi viết file trong Python

Nếu text bạn đang ghi vào file bị lỗi, đảm bảo luôn mở nó bằng mã hóa chính xác.

with open("testfile.txt", "w", encoding="utf8") as f:

Phần lớn file text đều dùng mã hóa UTF-8, nhưng một số khác lại dùng ISO-8859 (iso-8859-1), UTF-16 (utf16) hoặc Windows-1252 (cp1252).

Hiện bảng công cụ Python giờ đã gồm có tính năng print một file bằng tập lệnh khá dễ dùng với toàn bộ mọi người.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *