Hàm đếm trong Excel được chia thành nhiều loại, hầu hết những hàm này đều rất dễ dàng dùng để đếm những ô trên bảng tính dựa theo những điều kiện không giống nhau. Dưới đây Download.vn sẽ hướng dẫn những bạn cách dùng những hàm đếm: Count, Counta, Countif, Countifs chi tiết để áp dụng tính toán khi sử dụng.

Tải Microsoft Excel 2016/2019 Tải Microsoft Office 2019

Hướng dẫn sử dụng hàm đếm trong Excel

 • Video hướng dẫn dùng hàm đếm Count, Counta, Countif
 • những loại hàm đếm và ý nghĩa sâu sắc của những hàm đếm trong Excel
 • Cách dùng hàm COUNT
 • Cách dùng hàm COUNTA
 • Cách dùng hàm COUNTIF
 • Cách dùng hàm COUNTIFS

Video hướng dẫn dùng hàm đếm Count, Counta, Countif

những loại hàm đếm và ý nghĩa sâu sắc của những hàm đếm trong Excel

 • COUNT: Hàm đếm những ô có chứa số
 • COUNTA: Hàm đếm những ô không rỗng
 • COUNTIF: Hàm đếm theo một điều kiện
 • COUNTIFS: Hàm đếm theo nhiều điều kiện

Cách dùng hàm COUNT

Cú pháp: =COUNT(value1, value2, …)

Trong số đó: value1, value2, … là những giá trị cần đếm dạng số.

Ví dụ: Tính số ô chứa số trong bảng dưới đây.

Tại ô bất kỳ bên phía ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNT(E5:I9)

Ngay sau đó kết quả thu được sẽ là 18 ô số.

Cách dùng hàm COUNT
Cách dùng hàm COUNT

Cách dùng hàm COUNTA

Cú pháp: =COUNT(value1, value2, …)

Trong số đó: value1, value2, … là những giá trị cần đếm.

Ví dụ: Tính số ô không rỗng trong bảng dưới đây.

Tại ô bất kỳ bên phía ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNTA(E5:I9)

Ngay sau đó kết quả thu được sẽ là 23 ô.

Cách dùng hàm COUNTA
Cách dùng hàm COUNTA

Cách dùng hàm COUNTIF

Cú pháp: =COUNTIF(range, criteria)

Trong số đó:

 • Range: vùng dữ liệu cần đếm
 • Criteria: điều kiện để đếm.

Ví dụ: Đếm ô rỗng trong bảng dưới đây

Tại ô bất kỳ bên phía ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNTIF(E5:I9,””)

Ngay sau đó kết quả thu được sẽ là 2 ô.

Cách dùng hàm COUNTIF
Cách dùng hàm COUNTIF

Cách dùng hàm COUNTIFS

Cú pháp: COUNTIFS(criteria_range1, range1, [criteria_rang2, range2] …)

Trong số đó:

 • Range1, Range2: là những vùng dữ liệu cần đếm
 • Criteria1, Criteria2: những điều kiện để đếm.

Ví dụ: Đếm số người có Điểm toán trên 6 và điểm hóa trên 9. Tại ô bất kỳ bên phía ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNTIFS(G5:G9,”>6″,I5:I9,”>=9″)

Ngay sau đó kết quả thu được sẽ là 3 ô.

Cách dùng hàm COUNTIFS
Cách dùng hàm COUNTIFS

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *