Lưu ý: video chỉ mang tính chất giải trí

Comments

  1. Linh Duy

    Làm đá khô không dễ thế đâu
    Đá khô là 1 dạng nén của khí CO2 với bề mặt là -78°C, cho muối vào đá chả được tích sự gì hết ngoài việc bị mẹ chửi sml vì nghịch ngu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *