Comments

  1. gấu con kỳ kỳ truong

    Thảo mộc đài loan mà nấu mà vạy ha bà ,chả thấy có huong vị thảo mộc ở đâu hêt ,nấu mà chỉ bỏ gừng đường lá dứa gì kỳ vạy ,lẽ ra phải bỏ mía lao, la hán qua ,bí đao, lá dứa nấu vạy mới là nước thảo mộc mới đúng chứ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *