10 thoughts on “Bí quyết ướp THỊT VIÊN làm bún chả Hà Nội THƠM NỨC MŨI

  1. Hoàng Thị Thủy says:

    Mỗi người có một bí quyết riêng.Cái gọi là công thức gì đó cũng là do con người nghĩ ra.Người ta làm thấy ngon ,chia sẻ . Thích thì làm theo ko thì thôi.Toàn cào phím bình luận như mình giỏi lắm.Giỏi vô coi làm chi rồi bình luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *