cho thuê xe tại hà nội

Y học

TĂNG ĐỘNG

Tác giả: Y học

TĂNG ĐỘNG:

tăng biên độ và tốc độ vận động. Có khi là những vận động không chú ý, không có ý nghĩa sinh lí. Đôi khi gặp ở chi bị liệt; là dấu hiệu tốt của sự phục hồi.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Y học