cho thuê xe tại hà nội

Y học

TÁ DƯỢC

Tác giả: Y học

TÁ DƯỢC:

những chất cho thêm vào hoạt chất (trong điều chế thuốc) để tạo dạng thuốc, điều chỉnh độ rắn, mùi, vị, màu... hoặc để bảo quản thuốc mà không có tác dụng nghịch đến hiệu lực, tính khả ứng, độc tính, độ hoà tan, tính bền vững... của hoạt chất. Các loại TD thường dùng: chất độn, chất hút nước, chất làm rã, chất làm dính, chất làm trơn, chất làm bóng nhẵn, chất màu, chất thơm, chất để bảo quản, chất dùng để làm đẳng trương dung dịch tiêm, chất giảm đau (thuốc tiêm), vv. Dùng đúng TD là một nghệ thuật trong kĩ thuật bào chế.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Y học