cho thuê xe tại hà nội

Y học

PHIẾU XÉT NGHIỆM

Tác giả: Y học

PHIẾU XÉT NGHIỆM:

giấy yêu cầu xác định bệnh hoặc một số đặc điểm nhất định của bệnh bằng các phương pháp cận lâm sàng khác nhau (vi sinh vật, chẩn đoán hình ảnh, mô bệnh học, tế bào học, hoá sinh học, huyết học, y học hạt nhân, vv.). PXN ngày càng được sử dụng rộng rãi ở các cơ sở chữa bệnh nhất là ở bệnh viện, cung cấp thêm thông tin cho lâm sàng chẩn đoán bệnh chính xác hơn.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Y học