cho thuê xe tại hà nội

Y học

GIẢI PHẪU TỬ THI

Tác giả: Y học

GIẢI PHẪU TỬ THI:

mổ xác người chết để xem xét nghiên cứu dấu vết tổn thương, xác định tính chất của dấu vết tổn thương, giúp cho việc kết luận về nguyên nhân chết.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Y học