cho thuê xe tại hà nội

Y học

BẢN CHUẨN ĐO THỊ LỰC

Tác giả: Y học

BẢN CHUẨN ĐO THỊ LỰC :

(tk. bản thử thị lực), bảng màu trắng, trên bề mặt có in hình, dấu, chữ số hay những chữ cái màu đen, được sắp xếp theo dòng và có kích thước thay đổi từ to đến nhỏ. Dùng BCĐTL để xác định thị lực trung tâm của từng mắt. Đặt BCĐTL cách mắt 5 m để đo thị lực xa và 0,33 m để đo thị lực gần.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Y học