cho thuê xe tại hà nội

Vật lý học - Thiên văn học

QUY TẮC VẶN NÚT CHAI

Tác giả: Vật lý học - Thiên văn học

QUY TẮC VẶN NÚT CHAI:

(cg. quy  tắc xoáy đinh ốc), quy tắc xác định chiều của từ trường dòng điện. Đối với dòng điện thẳng, chiều của từ trường là chiều quay của cái vặn nút chai (hoặc của đinh ốc) tiến theo chiều dòng điện. Đối với dòng điện tròn, chiều của từ trường ở trong vòng tròn là chiều tiến của cái vặn nút chai khi nó quay theo chiều dòng điện.

 


Quy tắc vặn nút chai

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Vật lý học - Thiên văn học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên