Vật lý học - Thiên văn học

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

Tác giả: Vật lý học - Thiên văn học

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH:

 định luật nói rằng tổng đại số điện tích của tất cả các hạt trong hệ cô lập không đổi với mọi quá trình xảy ra trong hệ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Vật lý học - Thiên văn học