cho thuê xe tại hà nội

Văn học

TỰ SỰ

Tác giả: Văn học

TỰ SỰ:

phương thức sáng tác văn học có tính cách tường thuật, kể chuyện kết hợp với bộc bạch suy nghĩ tâm tình của tác giả về các vấn đề của cuộc sống. Những đặc điểm quan trọng: diễn biến của các biến cố, các sự kiện thông qua một "câu chuyện kể" được trình bày qua các quan hệ phức tạp của cuộc sống để cuối cùng rút ra những vấn đề của xã hội, con người theo một lí tưởng thẩm mĩ nhất định. Mọi diễn biến của câu chuyện đều chịu tác động trực tiếp của hoàn cảnh. Những điều kiện khách quan đó giúp cho ta thấy được diễn biến của hành động và tính cách của các nhân vật. Trong TS có hình tượng người kể chuyện; có khi nhà văn nhân danh chính mình (nhân vật tôi), có khi ẩn mình sau nhân vật do nhà văn sáng tạo ra. Khi kể chuyện, tâm trạng riêng của nhà văn đã được lồng một cách tinh tế vào trình tự của câu chuyện.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Văn học