cho thuê xe tại hà nội

Văn học

TRUYỆN NÔM

Tác giả: Văn học

TRUYỆN NÔM:

(cg. truyện thơ Nôm), thể loại đặc biệt trong văn học cổ Việt Nam, có sớm nhất từ thế kỉ 15 - 16, song song với những truyện sáng tác bằng chữ Hán. TN hoàn toàn dùng các thể thơ dân tộc: lục bát, song thất lục bát, phát triển mạnh vào thế kỉ 18. Giai cấp thống trị đã có lúc ra lệnh cấm lưu hành. Tác giả phần lớn là trí thức bình dân, có học ít nhiều, chưa xa cách đại chúng. Lời thơ dễ dãi, đề tài lấy trong truyện dân gian, hoặc tự sáng tác. Những truyện này thường khuyết danh, vì chính tác giả không nghĩ đến lưu danh hoặc vì bị cấm mà giấu tên. Nhưng cũng có truyện hữu danh, tác giả là những nhà trí thức có tên tuổi. Lại cũng có TN chắc chắn do những người bác học sáng tác, nhưng không rõ vì lí do gì mà khuyết danh. Phần lớn TN bác học là diễn nôm tác phẩm Trung Quốc. Nhiều TN được các nghệ nhân hát rong đưa ra kể thơ, như "Kiều", "Phạm Công Cúc Hoa", "Lục Vân Tiên", "Thoại Khanh Châu Tuấn".

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Văn học