cho thuê xe tại hà nội

Văn học

"TINH TUYỂN CHƯ GIA LUẬT THI"

Tác giả: Văn học

"TINH TUYỂN CHƯ GIA LUẬT THI":

tuyển tập thơ do Dương Đức Nhan sưu tầm, theo bản hiện có gồm 472 bài của 11 nhà thơ (7 đời Trần, 4 đời Lê), từ Trần Nguyên Đán đến Vũ Mộng Nguyên; Lương Nhữ Hộc phê điểm. Đây là bộ hợp tuyển thơ thứ hai trong 3 bộ kế tiếp nhau xuất hiện ở thế kỉ 15: "Việt âm thi tập" của Phan Phù Tiên, "TTCGLT" và "Trích diễm thi tập" của Hoàng Đức Lương.


 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Văn học