cho thuê xe tại hà nội

Văn học

NÔNG QUỐC CHẤN

Tác giả: Văn học

NÔNG QUỐC CHẤN :

(tên thật: Nông Văn Quỳnh; 1923 - 2002), nhà thơ Việt Nam. Dân tộc Tày. Quê: bản Nà Cọt, xã Châu Khê (nay là xã Cốc Đán), huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Tham gia cách mạng từ năm 1942 trong phong trào Thanh niên cứu quốc. Những tác phẩm đầu tay viết bằng tiếng Tày, sau đó sáng tác bằng tiếng Kinh và nhanh chóng quen thuộc với bạn đọc cả nước. Giữ nhiều cương vị trong công tác văn nghệ: chủ tịch Hội Văn nghệ Liên khu Việt Bắc, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, uỷ viên chấp hành Hội Nhà văn (khoá I, II, III). Có thời gian kiêm chủ nhiệm Nhà xuất bản Văn hoá, Văn hoá dân tộc, Văn học. Tác phẩm chính “Việt Bắc đánh giặc” (trường ca tiếng Tày, 1948), “Tiếng ca người Việt Bắc” (1959), “Đèo Gió” (1968), “Dòng thác” (1977), “Bài thơ Pắc Pó” (1985). Ông có tập tiểu luận: “Một vườn hoa nhiều hương sắc” (1977). Thơ chủ yếu phản ánh cuộc chiến đấu cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở vùng cao. Lời thơ giản dị, hồn nhiên và đậm màu sắc dân tộc.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Văn học