cho thuê xe tại hà nội

Văn học

"NHẬT KÍ TRONG TÙ"

Tác giả: Văn học

"NHẬT KÍ TRONG TÙ" :

(cg. “Ngục trung nhật kí”), tập nhật kí bằng thơ của nhà cách mạng, nhà thơ Việt Nam Hồ Chí Minh. Nguyên tác chữ Hán gồm 133 bài; ngoài 4 câu đề từ theo thể ngũ ngôn, còn lại đều theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Được viết trong khoảng thời gian tác giả bị cầm tù trong nhà giam của Tưởng Giới Thạch, từ mùa thu 1942 đến mùa thu 1943. Tập thơ ghi lại những cảnh sinh hoạt hằng ngày, những tình cảnh và tâm tư của các tù nhân; những cảnh, những việc tác giả gặp trên con đường dài bị chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác, cũng là suy nghĩ và cảm xúc của nhà thơ trong hoàn cảnh bị giam cầm, đầy đoạ nhưng vẫn luôn hướng về đất nước, hướng về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc với niềm tin và lạc quan cách mạng.

"Nhật kí trong tù"
Một trang trong "Nhật kí trong tù"

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Văn học