cho thuê xe tại hà nội

Văn học

NGUYỄN LỘ TRẠCH

Tác giả: Văn học

NGUYỄN LỘ TRẠCH :

(cg. Nguyễn Lộc Trạch; hiệu: Kỳ Am; 1852 - 95), sĩ phu yêu nước, nhà cải cách Việt Nam. Quê: Kế Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là Thừa Thiên - Huế). Chịu ảnh hưởng tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ và tân thư Trung Quốc. Trước nguy cơ mất nước, ông đã viết “Thời vụ sách” (2 tập, 1877 và 1882) dâng lên vua Tự Đức, đề nghị tiến hành cải cách nhằm chấn hưng dân khí, khai thông dân trí. Sau đó còn viết thêm “Thiên hạ đại thế luận” (hiện thất lạc).

Các tác phẩm được tập hợp thành tập “Quỳ ưu lục” (1884). Nguyễn Lộ Trạch có ý ví mình với người liệt nữ nước Lỗ, lo vận nước mà không ai đoái hoài đến, nhưng lòng vẫn hướng về “cửu trùng” như hoa quỳ hướng về Mặt Trời.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Văn học