cho thuê xe tại hà nội

Văn học

"LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ"

Tác giả: Văn học

"LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ":

 tác phẩm viết tay của Phan Huy Chú tổng hợp mọi mặt đời sống xã hội Việt Nam từ thời kì dựng nước cho đến hết đời Lê. Soạn trong 10 năm (1809 - 19). Gồm 49 quyển chia làm 10 chí (bộ môn). 1) "Dư địa chí", địa lí và địa lí lịch sử Việt Nam. 2) "Nhân vật chí", tiểu sử vua chúa, công thần, tướng lĩnh và những nhà tri thức danh tiếng. 3) "Quan chức chí", chế độ quan chức và bộ máy cai trị. 4) "Lễ nghi chí", lễ nghi, phẩm phục. 5) "Khoa mục chí", chế độ khoa cử. 6) "Quốc dụng chí", chế độ thuế khoá và tài chức quân đội. 7) "Hình luật chí", hình luật. 8) "Binh chế chí", phép tuyển lính, cách tổ chức và luyện tập quân đội. 9) "Văn tịch chí", sách chữ Hán. 10) "Bang giao chí", chính sách và quan hệ ngoại giao. Lĩnh vực nào tác giả cũng có tư liệu tương đối đầy đủ, chi tiết, sắp xếp có hệ thống. Đã dịch ra tiếng Việt ba lần và xuất bản vào các năm: 1960, 1962 tại Hà Nội; 1971 tại Sài Gòn.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Văn học