cho thuê xe tại hà nội

Văn học

DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ

Tác giả: Văn học

DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ:

những công trình xây dựng, những hiện vật, đồ vật... có liên quan đến những sự kiện lịch sử, quá trình phát triển văn hoá, xã hội của một dân tộc, một đất nước. Vd. Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Tháp Chăm (Quảng Nam), Việt Nam; Vạn Lý Trường Thành (Wanlichangcheng; Trung Quốc); Ăngko Vat (Angkor Wat), Ăngko Thom (Angkor Thom), Cămpuchia; Thạt Luông (That Luang; Lào); Lăng Tajơ Mahan (Tãj Mahall; Ấn Độ); Tháp Efen (Eiffel; Pháp), vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Văn học