cho thuê xe tại hà nội

Văn học

CÂU ĐỐI

Tác giả: Văn học

CÂU ĐỐI:

thể văn có hai vế đối xứng, đối từ, đối ngữ, đối câu; thường được dùng để phản ánh tình cảm, thái độ, tư tưởng của đời sống hằng ngày trong xã hội như cưới xin, ma chay, lễ hội (lễ mừng đỗ đạt, lễ thượng thọ, vv.). Về ý, hai vế liên quan với nhau để diễn tả một nội dung trọn vẹn (đối xuôi), hoặc ý vế trên và ý vế dưới tương phản với nhau (đối ngược). Lại phải tuân theo quy tắc: thanh đối thanh, ý đối ý, từ đối từ (từ loại đối từ loại), kết hợp với biện pháp tu từ và lặp kết cấu cú pháp để đạt giá trị lời hay ý đẹp. CĐ là sản phẩm của những ngôn ngữ đơn lập, đơn tiết có thanh điệu như Hán, Việt, Thái... CĐ thường khắc trên gỗ, trên cột trụ, viết trên vải, trên giấy để trang trí ở đình chùa, miếu mạo, lễ đường, nhà học, thư phòng... CĐ sơn son thếp vàng, khung chạm trổ hoa lá, hình ống quyển, bút nghiên, lòng trơn viết chữ (Hán, Nôm, Quốc ngữ), treo dọc hai cột nhà, bên trên là hoành phi, cùng với hương án, ngai thờ, chân đèn, bát hương tạo thành một tổng thể trang trí trang nghiêm, rực rỡ nơi thờ cúng. Chữ viết trên CĐ thường cũng là tác phẩm mĩ thuật của những nhà thư pháp nổi tiếng. Ngày nay, CĐ vẫn được dùng trên báo chí và trong một số lễ, hội.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Văn học