cho thuê xe tại hà nội

Triết học

KÍ HIỆU LÔGIC

Tác giả: Triết học

KÍ HIỆU LÔGIC:

là những dấu hiệu quy ước dùng để biểu thị các thuộc tính và quan hệ lôgic, biểu diễn các hình thức và quá trình lôgic.

Trong lôgic hình thức, chẳng hạn người ta kí hiệu các biến mệnh đề bằng các chữ cái A, B, C... các biến vị từ bằng các chữ phức tạp hơn, như P(a), P(x), R(x, y)... lượng từ toàn thể: ", lượng từ tồn tại: $; phép phủ định: 7, phép hội Ù, phép tuyển Ù, vv.

Ngôn ngữ kí hiệu tượng trưng là ngôn ngữ hình thức hoá cao độ. Tuy nó không phong phú và linh hoạt bằng ngôn ngữ, song ưu việt của nó là cho phép tư duy vừa khái quát trừu tượng, đồng thời lại vừa chính xác và chặt chẽ. Nhờ ngôn ngữ kí hiệu tượng trưng mà trong lôgic hình thức có thể áp dụng triệt để các phương pháp toán học, các phương pháp mô hình hoá, chuyển giao một phần tư duy cho máy tính điện tử, góp phần tạo cơ sở của điều khiển học và tin học hiện đại.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Triết học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên