cho thuê xe tại hà nội

Toán học

XTÔC G. G.

Tác giả: Toán học

XTÔC G. G.:

(George Gabriel Stokes; 1819 - 1903), nhà toán học và vật lí học Anh, chủ tịch Hội Hoàng gia Luân Đôn (1885 - 90), viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pari. Nghiên cứu thuỷ động lực học, quang học, quang phổ và huỳnh quang; trong toán học, nghiên cứu giải tích vectơ với công thức Xtôc (1854) nổi tiếng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học