cho thuê xe tại hà nội

Toán học

XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Tác giả: Toán học

XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN:

 XSCĐK của biến cố ngẫu nhiên B với điều kiện xuất hiện biến cố A, kí hiệu là P(B/A), được tính theo công thức

 

trong đó P(AB) là xác suất xuất hiện đồng thời các biến cố A và B, P(A) > 0 là xác suất xuất hiện biến cố A.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học