cho thuê xe tại hà nội

Toán học

TOÁN HỌC CAO CẤP

Tác giả: Toán học

TOÁN HỌC CAO CẤP:

THCC bao gồm các bộ môn: hình học giải tích, đại số cao cấp, phép tính vi phân và tích phân, phương trình vi phân, hình học vi phân... được giảng dạy và nghiên cứu trong các trường đại học và cao đẳng. Ngược lại, phần toán học được dạy trong các trường phổ thông gọi là toán học sơ cấp. Tuy nhiên các thuật ngữ đó hoàn toàn có tính chất quy ước, phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển của giáo dục phổ thông.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học