cho thuê xe tại hà nội

Toán học

TỔ HỢP TUYẾN TÍNH

Tác giả: Toán học

TỔ HỢP TUYẾN TÍNH:

THTT của các vectơ x1, x2,..., xn trong một không gian tuyến tính trên một trường P là một biểu thức dạng a1x1 + a2x2 + ... + anxn với các ai là những phần tử nào đó thuộc P. Tập hợp của mọi THTT như trên gọi là bao tuyến tính của tập hợp {x1, x2,..., xn}. Khái niệm THTT được dùng để định nghĩa các khái niệm độc lập và phụ thuộc tuyến tính, số chiều của không gian tuyến tính, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học