cho thuê xe tại hà nội

Toán học

SƠ ĐỒ MẠNG PERT

Tác giả: Toán học

SƠ ĐỒ MẠNG PERT:

(A. Program Evaluation and  Review Technique - PERT: Kĩ thuật đánh giá và kiểm tra dự án) x. Phương pháp sơ đồ mạng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học