cho thuê xe tại hà nội

Toán học

RIMAN (HÌNH HỌC)

Tác giả: Toán học

RIMAN (HÌNH HỌC):

một trong các hình học phi Ơclit do Riman G. F. B. (G. F. B. Riemann) đưa ra  (1854). Các khái niệm cơ bản là điểm, đường thẳng, mặt phẳng (cũng như hình học Ơclit). Trong hình học Riman, bất kì hai đường thẳng nào nằm trong cùng một mặt phẳng đều cắt nhau. Thứ tự các điểm trên một đường thẳng là xiclic, giống như trên đường tròn. Hai điểm trên một đường thẳng tạo ra trên nó hai đoạn thẳng. Đường thẳng không chia mặt phẳng thành hai phần rời nhau; mặt phẳng không chia không gian thành hai phần rời nhau. Tổng các góc trong một tam giác lớn hơn 180o. Một mô hình đơn giản của hình học Riman trên mặt phẳng là mặt cầu thông thường (trong hình học Ơclit) với sự đồng nhất các điểm đối tâm. Các đường thẳng là các vòng tròn lớn. Tương tự, có thể xây dựng mô hình hình học Riman n - chiều từ mặt cầu (n+1) - chiều trong hình học Ơclit.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên