cho thuê xe tại hà nội

Toán học

QUAN HỆ THỨ TỰ

Tác giả: Toán học

QUAN HỆ THỨ TỰ:

quan hệ 2 ngôi R trong một tập hợp A thoả mãn các điều kiện sau đây:

1) Phản xạ: aRa với mọi a A;

2) Phản xứng: nếu aRb và bRa thì a = b với a, b A;

3) Bắc cầu: nếu aRb, bRc thì aRc với mọi a, b, c A.

Quan hệ này mở rộng quan hệ "nhỏ hơn hay bằng" trong tập hợp số thực và thường được kí hiệu là .

Nếu với mọi cặp (a, b) ta có aRb hoặc bRa thì QHTT R gọi là tuyến tính hoặc toàn phần, còn nếu trong A tồn tại các cặp phần tử không so sánh được với nhau thì R gọi là QHTT bộ phận.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học