cho thuê xe tại hà nội

Toán học

ƠCLIT (TIÊN ĐỀ)

Tác giả: Toán học

ƠCLIT (TIÊN ĐỀ) :

(cg. tiên đề về đường thẳng song song), mệnh đề khẳng định: trong một mặt phẳng, qua một điểm ở ngoài một đường thẳng cho trước có nhiều nhất một đường thẳng không cắt đường thẳng đó. Tiên đề Ơclit được đánh số thứ năm trong cuốn “Nguyên lí” của Ơclit (Euclide) (nên thường gọi là tiên đề thứ năm) và được phát biểu dưới một dạng khác: nếu hai đường thẳng trong cùng một mặt phẳng tạo nên với một cát tuyến hai góc trong cùng phía có tổng nhỏ hơn hai vuông thì hai đường thẳng đó phải cắt nhau tại một điểm ở về phía hai góc trong đó. Tiên đề này độc lập với những tiên đề khác trong hệ tiên đề của hình học Ơclit  [x. Hinbe (Hệ tiên đề)]. Nếu thay nó bằng một tiên đề ngược lại (phủ định tính duy nhất của đường thẳng song song với đường thẳng đã cho, nêu trong tiên đề Ơclit) thì ta được hình học Lôbachepxki [x. Lôbachepxki (Hình học)].

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học

Cách nuôi dạy con
Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên