cho thuê xe tại hà nội

Toán học

NGUYÊN LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG

Tác giả: Toán học

NGUYÊN LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG:

 tên gọi chung của một số định lí khẳng định sự tồn tại điểm bất động cho những ánh xạ nào đó. Nổi tiếng nhất là nguyên lí ánh xạ co do nhà toán học Ba Lan Banac X. (S. Banach; 1892 - 1945) phát minh năm 1922 “Mọi ánh xạ co trong không gian mêtric đủ đều có một điểm bất động duy nhất”, và NLĐBĐ do nhà toán học Hà Lan Braue (L. E. J. Brouwer; 1881 - 1962) phát minh năm 1912 “Mọi ánh xạ liên tục từ một tập hợp lồi compăc trong Rn vào chính nó đều có điểm bất động”. Các nguyên lí này có ứng dụng trong nhiều ngành toán học.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học