cho thuê xe tại hà nội

Toán học

MẶT PHẲNG PHÂN GIÁC của một góc nhị diện

Tác giả: Toán học

MẶT PHẲNG PHÂN GIÁC của một góc nhị diện:

nửa mặt phẳng, giới hạn bởi cạnh của góc nhị diện và chia góc này thành hai phần bằng nhau.

MPPG của một góc nhị diện là quỹ tích các điểm cách đều hai mặt của nó.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học