cho thuê xe tại hà nội

Toán học

MA TRẬN ĐỐI XỨNG

Tác giả: Toán học

MA TRẬN ĐỐI XỨNG:

  ma trận vuông có các phần tử đối xứng qua đường chéo chính bằng nhau, tức là aij = aji (với i ≠ j). A là MTĐX khi và chỉ khi nó trùng với ma trận chuyển vị của nó.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học