cho thuê xe tại hà nội

Toán học

LAPLAXƠ P. X.

Tác giả: Toán học

LAPLAXƠ P. X.:

(Pierre Simon Laplace; 1749 - 1827), nhà toán học, vật lí và thiên văn học Pháp, viện sĩ các Viện Hàn lâm Khoa học Pari (Paris, 1785), Pêtecbua (Peterburg, 1802). Trong toán học, thành tựu của ông đạt đỉnh cao trong giải tích. Các khái niệm và kết quả quan trọng mang tên ông như: phương trình Laplaxơ, toán tử Laplaxơ. [x. Đirichlê (bài toán)], phép biến đổi Laplaxơ, tích phân Laplaxơ [(x. Laplaxơ (phép biến đổi)], định lí Laplaxơ (x. Định thức con), hàm Laplaxơ, phân bố Laplaxơ, công thức giới hạn Laplaxơ. Ông đã áp dụng thành công các phương pháp giải tích vào lí thuyết thế vị, lí thuyết xác suất và cơ học thiên thể. Ông là tác giả cuốn "Lí thuyết giải tích của xác suất" (1812), bộ công trình về "Cơ học thiên thể" (5 tập, 1798 - 1825) và nhiều công trình khác về nhiệt học, âm học, cơ học và trắc địa. Về nguồn gốc của Hệ Mặt Trời, ông đã công bố (1796) thuyết tinh vân, nay gọi là giả thuyết tinh vân Kent - Laplaxơ. Một trong những người đề ra quyết định luận cơ giới.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học

Cách nuôi dạy con
Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên