cho thuê xe tại hà nội

Toán học

KÍ HIỆU TOÁN HỌC

Tác giả: Toán học

KÍ HIỆU TOÁN HỌC:

(cg. dấu toán học), trong toán học, để cho gọn, người ta dùng những kí hiệu để chỉ các số, các hình, các phép toán, các quan hệ, vv. Bảng liệt kê một số KHTH thường dùng xem ở cột bên.


Dưới đây liệt kê một số KHTH thường dùng

 

Kí hiệu toán học

 

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học