cho thuê xe tại hà nội

Toán học

HÌNH VÀNH KHĂN

Tác giả: Toán học

HÌNH VÀNH KHĂN:

  phần của mặt phẳng giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm. Trong hệ toạ độ Đêcac vuông góc, đó là tập hợp các điểm (x, y) thoả mãn bất đẳng thức kép

r2 ≤ x2 + y2 ≤ R2

trong đó r, R là bán kính các đường tròn nói trên (r < R).


Hình vành khăn

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học