cho thuê xe tại hà nội

Toán học

HÌNH HỌC GIẢI TÍCH

Tác giả: Toán học

HÌNH HỌC GIẢI TÍCH:

  môn hình học nghiên cứu các đối tượng hình học đơn giản nhất (đường thẳng, mặt phẳng, đường và mặt bậc hai) trong không gian Ơclit ba chiều bằng phương pháp toạ độ (toạ độ Đêcac, toạ độ cực, vv.). Phương pháp này lần đầu tiên được Đêcac (R. Descartes) nêu ra một cách hệ thống vào thế kỉ 17. Các đường và mặt từ bậc ba trở lên và nói chung, các đa tạp đại số được nghiên cứu trong hình học đại số (x. Hình học đại số).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học