cho thuê xe tại hà nội

Toán học

HÌNH HỌC AFIN

Tác giả: Toán học

HÌNH HỌC AFIN:

   (A. affine geometry), bộ phận hình học nghiên cứu các tính chất bất biến của các hình qua các phép biến đổi afin (x. Phép biến đổi afin). Các tính chất bất biến quan trọng nhất là: tính thẳng hàng của ba điểm, tính song song của hai đường thẳng (mặt phẳng), tỉ số độ dài của hai vectơ song song . Vd. tính chất "là hình bình hành" là một bất biến afin, còn tính chất "là hình chữ nhật" thì không phải.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học