cho thuê xe tại hà nội

Toán học

HÌNH CHÓP CỤT

Tác giả: Toán học

HÌNH CHÓP CỤT:

   phần của hình chóp nằm giữa đáy và một mặt phẳng cắt các cạnh bên và song song với đáy. Thiết diện của hình chóp và mặt phẳng này thường gọi là đáy trên của HCC, đáy của hình chóp khi đó gọi là đáy dưới của HCC. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng của hai đáy gọi là chiều cao h của HCC. Nếu s và S là các diện tích đáy, thì thể tích V của HCC được tính bằng công thức:

Hình chóp cụt

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học